[Teaser] CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT HỘI THAO HÒA BÌNH 2017

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT HỘI THAO HÒA BÌNH 2017

Thời gian: 8h00 – 18h00, Ngày 17/09/2017

Địa điểm: Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Q.3

 

Categories Tin Futsal, Tin Trong Nước, White Dove League Lan VI - 2017
Related Videos

No Comments