ĐỘI BÓNG NỮ ĐH Sư phạm TDTT TPHCM

DANH SÁCH  THÀNH VIÊN ĐỘI BÓNG  TẠI GIẢI ARSENAL LADIES OPEN CUP 2017

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ ĐỘI BÓNG

Đội bóng đến từ trường Đại học Sư phạm TDTT  TPHCM.

Đội bóng mới được thành lập và tập trung  những thành viên cùng  chung đam mê, chung  niềm vui.

THÔNG TIN ĐỘI BÓNG THAM DỰ ĐỘI BÓNG NỮ ĐH Sư phạm TDTT  TPHCM
Tên đội bóng: Dream Football

Người đại diện: Phan Thị Hồng Yến

Số điện thoại: 01864360782

E-mail:  Pimash111@gmail.com

 

BAN LÃNH ĐẠO
     
Họ tên Phan Thị Hồng Yến    
Chức vụ Trưởng Đoàn    
Ngày sinh 1/11/1995    
Điện thoại 01864360782    
GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ ĐỘI BÓNG

Đội bóng đến từ trường Đại học Sư phạm TDTT  TPHCM.

Đội bóng mới được thành lập và tập trung  những thành viên cùng  chung đam mê, chung  niềm vui.

 

 

DANH SÁCH CẦU THỦ

 
Họ và tên Nguyễn Tăng Ngọc Dung Nguyễn Thị Minh Thư Nguyễn Thị Hồng Đào
Số áo 18 7 1
Số thẻ SV/Bằng 15520032 15510111 15520041
Số CMND 312342063 281142495 312350390
 
Họ tên Đoàn Thị Lệ Huyên Huỳnh Ái Vân Trần Thị Yến Duy
Số áo 10 9 26
Số thẻ SV/Bằng 13520084 15520254 15510024
Số CMND 212789805 362471146 312298256
 
Họ tên Nguyễn Thị Ngọc Điệp Ngô Hồng Bảo Linh Nguyễn Thị Diễm Hương
Số áo 17 99 16
Số thẻ SV/Bằng 16520032 15510054

14520088

Số CMND 281162970 264485144 301586129
 
Họ tên Đinh Thị Hồng Nguyệt Đỗ Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Bích Tuyền
Số áo 22 11 5
Số thẻ SV/Bằng 165201190 16520168 16510121
Số CMND 251075365 291140454 221427495
 
Họ tên Trần Mỹ Nhung Bùi Thị Hương Thảo Ka N Hảm
Số áo 14 2 6
Số thẻ SV/Bằng 14520153 15520190 15520070
Số CMND 025450468 321567852 251025181
     
Họ và tên Nguyễn Thị Yến    
Số áo 9    
Số thẻ SV/Bằng 13520294    
Số CMND 221398801  
Categories Đội bóng Futsal Nữ
Related Videos

No Comments