Đại Học Sài Gòn ( SGU LADIES)

 

DANH SÁCH  THÀNH VIÊN ĐỘI BÓNG  TẠI GIẢI ARSENAL LADIES OPEN CUP 2017

SGU Ladies là câu lạc bộ bóng đá trường Đại học Sài Gòn, thành lập ngày 20-10-2013. Với mục đích tạo sân    chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên, vui chơi cùng nhau sau những giờ học căng thẳng, đặc biệt là những  bạn đam mê môn bóng đá có thể theo đuổi và phát huy khả năng của mình, cơ hội tiến đến sân cỏ lớn hơn. SGU Ladies tạo điều kiện cho các bạn giao lưu học hỏi cùng các đội khác, mở rộng mối quan hệ. Với sự dẫn dắt của thầy Trần Ngọc Cương, trưởng khoa giá dục thể chất trường Đại học Sài Gòn, đội đã hoạt động và phát triển   mạnh trong 3 năm vừa qua, hứa hẹn mang lại nhiều bước tiến mới trong năm 2017.

THÔNG TIN ĐỘI BÓNG THAM DỰ  Đại Học Sài Gòn ( SGU LADIES)

 

 

BAN LÃNH ĐẠO
 

 

 

 

 

 

Họ tên Trần Ngọc Cương Lê Thị Ly
Chức vụ Huấn luyện viên, Trưởng đoàn Huấn luyện viên
Ngày sinh 21/3/1978 31/3/1993
Điện thoại 0908226370 0936237457
GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ ĐỘI BÓNG

 

SGU Ladies là câu lạc bộ bóng đá trường Đại học Sài Gòn, thành lập ngày 20-10-2013. Với mục đích tạo sân    chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên, vui chơi cùng nhau sau những giờ học căng thẳng, đặc biệt là những     bạn đam mê môn bóng đá có thể theo đuổi và phát huy khả năng của mình, cơ hội tiến đến sân cỏ lớn hơn. SGU Ladies tạo điều kiện cho các bạn giao lưu học hỏi cùng các đội khác, mở rộng mối quan hệ. Với sự dẫn dắt của thầy Trần Ngọc Cương, trưởng khoa giá dục thể chất trường Đại học Sài Gòn, đội đã hoạt động và phát triển   mạnh trong 3 năm vừa qua, hứa hẹn mang lại nhiều bước tiến mới trong năm 2017.

 

 

DANH SÁCH CẦU THỦ

 

 

 

 

 

Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh Phan Thị Mỷ Trâm Phan Như Quỳnh
Số áo 9 8 33
Tên áo Anh Rùa M.T Ga Phan
Số thẻ SV/Bằng 3113320181 3113320176 3114130101
Số CMND 285451982 215320690 225583373
 

 

 

 

 

 

 

Họ tên Trần Thị Ánh Ngọc Lê Thị Na Lâm Thị Thảo Nhi
Số áo 5 20 49
Tên áo Rồm Lê Na Nhi Cỏ
Số thẻ SV/Bằng 3113320105 3116320144 3116380133
Số CMND 261491726 184351343 366173173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên Aysah Phạm Thị Hoàng Thi Trần Thị Thương
Số áo 10 21 12
Tên áo Aysah Fox Phạm Heo Con
Số thẻ SV/Bằng 3114380015 3115480045  

3114420459

Số CMND 352397785 024998325 251024985
 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên Huỳnh Trần Thuận An Lê Thị Thanh Hiếu Võ Thị Trúc
Số áo 6 39 77
Tên áo An Huỳnh Mix Lee Trúc Võ
Số thẻ SV/Bằng 3115520001 3116320075 3312130158
Số CMND 321558188 261530253 215322486
Categories Đội bóng Futsal Nữ
Related Videos

No Comments