LỊCH THI ĐẤU – GIẢI BÓNG ĐÁ FUTSAL SINH VIÊN HUTECH MỞ RỘNG NĂM 2018
  • Thời gian: 3/1/2018 – 11/1/2018
  • Địa điểm: Nhà Thi Đấu Hồ Xuân Hương, Quận 3. 
  • Số đội: 16 đội  

 

BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D
1. ĐH HUTECH 1. ĐH BÁCH KHOA 1. U19 HUTECH 1. ĐH VĂN HIẾN
2. ĐH KIẾN TRÚC 2. ĐH RMIT 2. ĐH GTVT 2. ĐH KHTN
3. ĐH SÀI GÒN 3. ĐH KINH TẾ TÀI CHÍNH 3. ĐH VĂN LANG 3. ĐH HOA SEN
4. ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 4. ĐH CÔNG NGHỆ SG 4. ĐH HUFLIT 4. ĐH NGÂN HÀNG

 

 

LỊCH THI ĐẤU 

NGÀY  GIỜ  BẢNG  ĐỘI  TỶ SỐ  ĐỘI  TRẬN   
THỨ 4 

3/1/2018 

9h00  U19 HUTECH  ĐH GTVT   
10h00  ĐH VĂN LANG  ĐH HUFLIT   
11h00  ĐH VĂN HIẾN  ĐH KHTN   
14h00 

LẾ KHAI MẠC 

14h30  ĐH HUTECH  ĐH KIẾN TRÚC   
15h30  ĐH HOA SEN  ĐH NGÂN HÀNG   
16h30  ĐH SÀI GÒN  ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH   
17h30  ĐH BÁCH KHOA  ĐH RMIT   
18h30  ĐH KINH TẾ TÀI CHÍNH  ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN   
THỨ 5  

4/1/2018 

12h30  ĐH RMIT  ĐH KINH TẾ TÀI CHÍNH   
13h30  ĐH BÁCH KHOA  ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN  10   
14h30  ĐH KIẾN TRÚC  ĐH SÀI GÒN  11   
15h30  ĐH HUTECH  ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH  12   
17h00  ĐH KHTN  ĐH HOA SEN  13   
18h00  ĐH VĂN HIẾN  ĐH NGÂN HÀNG  14   
19h00  ĐH GTVT  ĐH VĂN LANG  15   
20h00  U19 HUTECH  ĐH HUFLIT  16   
 

THỨ 7  

6/1/2018 

12h30  U19 HUTECH  ĐH VĂN LANG  17   
13h30  ĐH GTVT  ĐH HUFLIT  18   
14h30  ĐH VĂN HIẾN  ĐH HOA SEN  19   
15h30  ĐH KHTN  ĐH NGÂN HÀNG  20   
17h00  ĐH BÁCH KHOA  ĐH KINH TẾ TÀI CHÍNH  21   
18h00  ĐH RMIT  ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN  22   
19h00  ĐH HUTECH  ĐH SÀI GÒN  23   
20h00  ĐH KIẾN TRÚC  ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH  24   
CHỦ  NHẬT 

7/1/2018 

14h00  TK1  NHẤT A   NHÌ B  25   
15h00  TK2  NHẤT C  NHÌ D  26   
16h00  TK3  NHẤT B  NHÌ A  27   
17h00  TK4  NHẤT D  NHÌ C  28   
THỨ 3 

9/1/2018 

15h00  BK1  THẮNG 25   THẮNG 26   29   
16h00  BK2  THẮNG 27  THẮNG 28  30   
THỨ 5  

11/1/2018 

16h00  TH 3  THUA 29  THUA 30  31   
17h00  CK  THẮNG 29  THẮNG 30  32   
18h00 

LỄ BẾ MẠC 

                   BAN TỔ CHỨC GIẢI 

Categories GIẢI ĐẤU PHONG TRÀO, GIẢI FUTSAL HUTECH MỞ RỘNG 2018, Thông tin
Related Videos

No Comments