KHỞI TRANH BUSNESS 7 – SPORTPRO CUP 2017
 • 924 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

Tối ngày 05/05/17 tại lầu 1, số 264 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng, CLB Doanh nhân Tiên

TRỰC TIẾP: THÁI SƠN BẮC vs SANNA KH | VÒNG 9 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 1,520 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ THÁI SƠN BẮC vs SANNA KH ⏰ Thời gian: 18g00, 📅 Ngày 22/04/2017 ⛳ Địa điểm: NTĐ QUÂN

TRỰC TIẾP: SÀI GÒN FC vs SANATECH KH | VÒNG 9 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 2,328 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ SÀI GÒN FC vs SANATECH KH ⏰ Thời gian: 16g00, 📅 Ngày 22/04/2017 ⛳ Địa điểm: NTĐ QUÂN

TRỰC TIẾP: TÂN HIỆP HƯNG vs CAO BẰNG | VÒNG 9 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 1,684 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ TÂN HIỆP HƯNG vs CAO BẰNG ⏰ Thời gian: 14g00, 📅 Ngày 22/04/2017 ⛳ Địa điểm: NTĐ QUÂN

TRỰC TIẾP: HẢI PHƯƠNG NAM PN vs HOÀNG THƯ ĐN | VÒNG 9 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 1,115 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ HẢI PHƯƠNG NAM PN vs HOÀNG THƯ ĐN ⏰ Thời gian: 12g00, 📅 Ngày 22/04/2017 ⛳ Địa điểm:

TRỰC TIẾP: THÁI SƠN NAM vs SANEST TOURIST KH | VÒNG 9 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 1,255 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ THÁI SƠN NAM vs SANEST TOURIST KH ⏰ Thời gian: 09g00, 📅 Ngày 22/04/2017 ⛳ Địa điểm: NTĐ

TRỰC TIẾP: CAO BẰNG vs SÀI GÒN FC | VÒNG 8 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 1,450 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ CAO BẰNG vs SÀI GÒN FC ⏰ Thời gian: 18g00, 📅 Ngày 20/04/2017 ⛳ Địa điểm: NTĐ QUÂN

TRỰC TIẾP: HOÀNG THƯ ĐÀ NẴNG vs TÂN HIỆP HƯNG | VÒNG 8 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 971 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ HOÀNG THƯ ĐÀ NẴNG vs TÂN HIỆP HƯNG ⏰ Thời gian: 16g00, 📅 Ngày 20/04/2017 ⛳ Địa điểm:

TRỰC TIẾP: SANATECH KH vs THÁI SƠN NAM | VÒNG 8 – GIẢI FUTSAL VĐQG – CÚP HD BANK 2017
 • 1,435 Views
 • No Comments
 • 2 years ago

🌟 VÒNG 8: ⚽ SANATECH KH vs THÁI SƠN NAM ⏰ Thời gian: 14g00, 📅 Ngày 20/04/2017 ⛳ Địa điểm: NTĐ QUÂN