LIVE STREAM 4K SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Live Stream 4K Sự Kiện Chuyên Nghiệp Đầu Tiên Tại Việt Nam

Hệ thống live stream từ 4 đến 6 góc máy quay chuyên nghiệp bằng Sony PXW-Z280 và Sony PXW-Z190. Phát trực tếp bằng hình thức live stream lên YOUTUBE với độ phân giải 4K và Facebook.   Hệ thống truyền hình chuyên nghiệp từ thương hiệu Blackmagic Design Đội ngũ...
TRUYỀN THÔNG GIẢI ĐẤU

Truyền Thông Giải Đấu

Sản xuất và sáng tạo nội dung giải đấu thể thao bằng live stream Hỗ trợ truyền thông giải đấu Khai thác và kêu gọi tài trợ Liên hệ: 0909048515 Email: manager@livechannel.vn